A papír alapú számlát alá kell írni és bélyegzővel el kell látni?

Nincs olyan jogszabály, ami előírná, hogy a kinyomtatott számlákat alá kell írni és le kell pecsételni, tehát a papír alapú számlák aláírás és céges bélyegző nélkül is hitelesek.