Mit tudok tenni abban az esetben, ha valamilyen oknál fogva csak később tudok számlázni, mint ahogy a fizetés történt?

Az érvényben lévő törvények nem teszik lehetővé, hogy a számla keltén módosítsunk, ezért ezt a Billingo nem is engedi. A teljesítés kelte azonban visszadátumozható, tehát oda beírható múltbéli dátum is.

A számla keltének sem a könyvelés, sem az áfabevallás szempontjából nincs jelentősége, hiszen mindkettő a számla teljesítésének időpontját veszi alapul.